Monkey Junior và nước đi ngược dòng

Monkey Junior và nước đi ngược dòng Chỉ sau một năm chạy chính thức, Monkey Junior, một ứng dụng dạy trẻ đọc của Việt Nam, đã có hơn 1,5 triệu người học từ 100 quốc gia. Tháng 6/2016,Monkey Junior – một sản phẩm công nghệ về giáo dục của Việt Nam đã được xướng tên trong…